Author Archives: min admin

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 12.4.2021 tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(ĐHCĐ). Về dự ĐHCĐ năm nay, có ông Lâm Du An – chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó tổng giám đốc  SABECO, đại diện các cơ quan truyền thông báo […]

HỘI THAO – VĂN NGHỆ & TỔNG KẾT NĂM 2018

Sáng nay ngày 05/01/2019, trong không khí vui tươi và ấm áp của mùa xuân, Tại Nhà máy Bia Sài Gòn – DakLak đã tổ chức Hội Thao – Văn Nghệ cuối năm 2018. Thành phần tham dự gồm 5 đoàn vận động viên là những công – nhân viên trong Nhà máy Bia Sài Gòn […]