Bia Sài Gòn ủng hộ trên 1,5 tỉ giúp đồng bào Miền Trung

Cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung - ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2013 , Đoàn công tác xã hội...