Trao giải thưởng khuyến mại “Chung niềm vui lớn”

Ngày 20 tháng 9 năm, tại Văn phòng Công ty CPTM Sabeco Trung tâm, Bia Sài Gòn đã tổ chức trao giải nhất –...

XEM NHIỀU

Bia Sài Gòn Lager 450

Sài Gòn Export

Bia Qui Nhơn