Trao giải thưởng khuyến mại “Chung niềm vui lớn”

Ngày 20 tháng 9 năm, tại Văn phòng Công ty CPTM Sabeco Trung tâm, Bia Sài Gòn đã tổ chức trao giải nhất –...