ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DSC_0104Ngày 12.4.2021 tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(ĐHCĐ).

Về dự ĐHCĐ năm nay, có ông Lâm Du An – chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó tổng giám đốc  SABECO, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, đại diện các công ty chứng khoán và hơn 60 cổ đông.

Ông Huỳnh Văn Dũng – Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2020 và trình đại hội các tờ trình thực hiện kế hoạch cho năm 2021. Báo cáo nêu rõ năm nay vẫn còn tác động của dịch bệnh Covid, thiên tai, nghị định 100 của Chính Phủ đã ảnh hưởng đến ngành bia nói chung và việc thực hiện kế hoạch SX-KD của công ty nói riêng.

DSC_0116

Đại hội cổ đông lần này, thông qua mức chi cổ tức năm 2020 là 35%, kế hoạch chi cổ tức năm 2021 vẫn giữ nguyên mức 35%.

Ngoài ra, đại hội năm nay Ban điều hành còn trình ĐHCĐ thông qua dự thảo thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ hoạt động Công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon