THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung:
Head Office:
01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
Phone: 0262 3877519
Fax:     0262 3877455
Website : biasaigonmt.com.vn

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung được thành lập trên cở sở hợp nhất 03 Công ty theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông của 03 công ty CP: Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, Bia Sài Gòn – Phú Yên và Bia Sài Gòn – ĐăkLăk, được kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty hợp nhất và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2008.

BÀI VIẾT MỚI

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại trụ sở chính Công ty,...