Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: