Bia Sài Gòn Miền Trung tổng kết phong trào thi đua và đón nhận danh hiệu năm 2018