Tuyển dụng nhân sự tại công ty Bia Sài Gòn

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: